Stockholmsparkering : mellan allas nytta och individuellt förtret inbundenSvenska, 2007