Stikhotvorenija.Mramor.Naberezhnaja neistselimykh inbundenRyska, 2015