Stepennaya kniga tsarskogo rodosloviya po drevnejshim spiskam. V 3 tomah. Tom 1. Zhitie sv. knyagini Olgi. Stepeni I-X häftadRyska, 2011