Stå fast : vägra vår tids utvecklingstvång flexbandSvenska, 2015