Sportivno-Pedagogicheskaya Teoriya I Metodika häftadRyska, 2012