Sovremennaya Khimiya Tsiklicheskikh Atsetaley häftadRyska, 2012