Sommarkvällar i Havsviken danskt bandSvenska, 2023