Somatisk sjukdom - Ett biopsykosocialt perspektiv flexbandSvenska, 2019