Sök i teori och praktik : för tävling, räddning och aktivering inbundenSvenska, 2009