Södermannen drar åt höger danskt bandSvenska, 2021