Snezhok stanovitsja lesnym piratom häftadRyska, 2012