Snedtänkt : boken som handlar om det inga andra böcker handlar om storpocketSvenska, 2020