Sluchaj iz praktiki. Oskolki buri inbundenRyska, 2019