Slow skiing - närvaro och medvetenhet för större upplevelse inbundenSvenska, 2020