Slovar Sovremennogo Russkogo Narodnogo häftadRyska, 2013