Skuggor av ljus danskt bandSvenska, 2017

Beskrivning