Skogspraktikan varför vi bör gå över till naturnära skogsbruk danskt bandSvenska, 2014