Skifferplattorna på taket danskt bandSvenska, 2017