Skärvor : en vänbok till Svenrobert Lundquist klotbandSvenska, 2020