Sjuttonhundratalet som svenskt ideal : moderna rekonstruktioner av historiska miljöer inbundenSvenska, 2009