Sitt 2020 Sitt - Almanacka Villfarelser övrigtSvenska, 2019