SIGNERAD En levande abort danskt bandSvenska, 2023