Schuldkategorie als komplexe Rechtskategorie pocketTyska, 2020