Sanningen om ostrondykerskan inbundenSvenska, 2022