Samuels sällsamma kalender kartonnageSvenska, 2013