Samtider. Perspektiv på 2000-talets idéhistoria danskt bandSvenska, 2017