Samfunnsvitenskap for helse- og sosialfagutdanningene häftadNorska, 2017