Säker bekämpning i lantbruk, trädgårdsodling och skogsbruk häftadSvenska, 2017