Så länge vi lever : hur insikten om livets korthet kan tydliggöra nuet och dess möjligheter inbundenSvenska, 2013