Rossiya. Polnoe Geograficheskoe Opisanie Nashego Otechestva Tom 9 häftadEngelska, 2014