Revit och husbyggnad (202X, färg) spiralSvenska, 2019