Relaksatsionnaya Polyarizatsiya V Nedebaevskikh Dielektrikakh häftadRyska, 2013