Rekordskolan Bok 1. Vägen dit inbundenSvenska, 2018