Rättsinformatik : juridiken i det digitala informationssamhället danskt bandSvenska, 2021