Rätsel to go Denksport-Mix: bunt & wild edition pocketTyska, 2019