Psykoanalytisk Tid/Skrift nr 30-31 pamphletSvenska, 2010