Psychological Interpretations of Society inbundenEngelska, 2016