Produktutveckling - Effektiva metoder för konstruktion och design inbundenSvenska, 2013