Produktionskedjan. Ditt ansvar för människan och miljön häftadSvenska, 2019