Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga funktionshinder kartonnageSvenska, 2018