Prejudikat som rättskälla i förmögenhetsrätten inbundenSvenska, 2017