Pravovaya Okhrana Tserkovnykh Pamyatnikov V XVIII - Nachale Khkh VV. häftadRyska, 2014