Portfolio Society – On the Capitalist Mode of Prediction inbundenEngelska, 2016