Poppy Pym & smugglarens hemlighet inbundenSvenska, 2018