Polychronicon Ranulphi Higden, monachi Cestrensis pocketEngelska, 2012