Poems by Nicholas Nekrassov inbundenEngelska, 1974