Podejście porównawcze do algorytmów uczenia się maszynowego pocketPolska, 2020