Podcasting Marketing Strategy klotbandEngelska, 2019