Podcasting Marketing Strategy pocketEngelska, 2019