Pfannkuchenherzen um Mitternacht pocketTyska, 2019